Οινοποιείο:
Καρπάσι Λήμνου, τκ. 81401
τ. +30 2254 0 31082
f. +30 2254 0 31155

Γραφείο Αθηνών:
Λεωφ. Αθηνών 360
τκ. 12136 Περιστέρι
τ. +30 210 5715122